1. paroxyton

  paroxyton, om ord: betonad på näst sista stavelsen med akut accent.
 2. Edvin Öhrström

  Öhrström, Edvin, 1906–94, skulptör och glaskonstnär, utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm samt bl.a. i Paris.
 3. trumset

  trumset, uppsättning av trummor, cymbaler och andra slaginstrument, som spelas av en musiker.
 4. Carola

  Carola, kvinnonamn, femininform av Carolus, vilket i sin tur är en latinisering av Karl.
 5. sforzando

  sforzando, sforzato, musikalisk föredragsbeteckning som föreskriver en kraftig accent på en ton eller ett ackord; i notbilden förkortat sf eller sfz, även utmärkt med ̪ eller ̭.
 6. accenttecken

  accenttecken, accent, liten streckmarkering över vissa bokstäver vilken oftast anger ett visst uttal.
 7. Andreas Sparman

  Sparman (adlad Palmcron 1647), Andreas, 1609–58, författare, livmedikus åt drottning Kristina och Karl X Gustav.
 8. cirkumflex

  cirkumflex, litet takliknande tecken över vokaler som markering av t.ex. längd.
 9. danska

  danska, nationalspråk i Danmark och modersmål för flertalet danska medborgare, 5,1 miljoner (2010).
 10. Jack Elam

  Elam, Jack, 1916–2003, amerikansk skådespelare.