1. treenighetsläran

  treenighetsläran, teologisk teoribildning i de kristna kyrkorna, utvecklad kring tron att Gud är en, men samtidigt också Fader, Son och Ande – Gud är ”treenig” (äldre svenska ”trefaldig”).
 2. kadens

  kadens, kortare formelartad ackordföljd som avslutar ett flerstämmigt musikaliskt förlopp.

 3. musikalisk accent

  musikalisk accent, detsamma som tonal accent.
 4. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 5. Louis Armstrong

  Armstrong, Louis,Satchmo”, född 4 augusti 1901, död 6 juli 1971, amerikansk jazzmusiker (trumpetare och sångare).

 6. grav accent

  grav accent , även accent 2, den ena av svenskans s.k. tonala ordaccenter.
 7. accent

  accent [aksen´t] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cent-en
  Svensk ordbok
 8. diakritiskt tecken

  diakritiskt tecken, litet tecken i skrift med särskiljande funktion och i form av ring, prick(ar), streck, hake e.d. som utgör ett led i en bokstav (ett grafem) såsom i å, ö, è och ç.
 9. Dr Jekyll och Mr Hyde

  Dr Jekyll och Mr Hyde, dubbelfiguren i R.L. Stevensons roman ”The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (1886).
 10. baltiska språk

  baltiska språk, gren av den indoeuropeiska språkfamiljen omfattande litauiska, lettiska, den på 1600-talet utdöda preussiskan samt de tidigare försvunna kuriska, jatvingiska, semgalliska och seliska.