1. marockansk mat

  marockansk mat, smakrik men sällan riktigt stark, präglas av en mångfald influenser samt av de naturliga förutsättningarna i landet.

 2. finlandssvenska dialekter

  finlandssvenska dialekter, de dialektala former av svenska som talas i Finland; jämför finlandssvenska.
 3. rytm

  rytm, regelbunden växling mellan starkare och svagare moment i återkommande förlopp av olika slag; i synnerhet upplevelsen av denna växling.
 4. oxyton

  oxyton, om ord: betonad på sista stavelsen med akut accent.
 5. fz

  fz, musikterm, förkortning för forzato, sforzando, kraftig accent på en ton, betecknas ∧ eller >.
 6. gravis

  gravis, annan beteckning för grav accent.
 7. tonaccent

  tonaccent, framhävningsmönster som fonetiskt i första hand realiseras genom tonhöjdsförloppet i ett ord.
 8. ordaccent

  ordaccent, ett framhävningsmönster som kännetecknar ett ord.
 9. Gösta Bruce

  Bruce, Gösta, 1947–2010, fonetiker, professor i Lund från 1986.
 10. paroxyton

  paroxyton, om ord: betonad på näst sista stavelsen med akut accent.