1. Å&R Carton AB

  Å&R Carton AB, Malmö, ett av Europas ledande förpackningsföretag.
 2. Akademibokhandelsgruppen AB

  Akademibokhandelsgruppen AB, Stockholm, bokhandelsföretag.

 3. danska

  danska, nationalspråk i Danmark och modersmål för flertalet danska medborgare, 5,1 miljoner (2010).

 4. tvåstavelseaccent

  tvåstavelseaccent, tvåstavighetsaccent, äldre men ännu gångbar benämning på grav accent (accent 2) i svenska.
 5. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 6. fz

  fz, musikterm, förkortning för forzato, sforzando, kraftig accent på en ton, betecknas ∧ eller >.
 7. gravis

  gravis, annan beteckning för grav accent.
 8. ordaccent

  ordaccent, ett framhävningsmönster som kännetecknar ett ord.
 9. Gösta Bruce

  Bruce, Gösta, 1947–2010, fonetiker, professor i Lund från 1986.
 10. paroxyton

  paroxyton, om ord: betonad på näst sista stavelsen med akut accent.