1. folkreligion

  folkreligion och folkreligiositet, benämningar med delvis skiftande innebörd; oklarheten beror bl.a. på att de används som översättning för termer som inom olika språk inte har helt samma innebörd.
 2. Mount Everest

  Mount Everest, nepalesiska Sagarmatha, tibetanska Qomolangma, bergmassiv i Himalaya på gränsen mellan Nepal och Tibet (Kina); högsta toppen når 8 848,86 m ö.h. och är jordens högsta berg.

 3. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.

 4. filateli

  filateli, samlandet och studiet av frimärken och helsaker.
 5. tratta

  tratta, trasserad växel, benämning på en utställd växel som ännu inte accepterats.
 6. bootstrap

  bootstrap, hypotes inom elementarpartikelfysiken, där elementarpartiklarna inte postuleras som fundamentala objekt utan är resultatet av en inbördes växelverkan.
 7. Wolin

  Wolin, tyska Wollin, ö i nordvästra Polen; 248 km 2.
 8. lastpall

  lastpall, lastbärare för gods, utformad så att en gaffeltruck eller annan gaffelförsedd hanteringsutrustning kan lyfta och förflytta den.
 9. Lloyd’s of London

  Lloyd’s of London, Lloyd’s, brittisk försäkringsmarknad känd för bl.a. sin unika organisationsform.
 10. jainism

  jainism, jinism, indisk religion.