1. random access

  random access, datateknisk term: direktåtkomst (jämför direktminne).
 2. Hi3G Access AB

  Hi3G Access AB, Stockholm, telekomföretag som under varumärket 3 marknadsför mobiltelefoni och mobilt bredband.
 3. access

  access´ [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-en
  Svensk ordbok
 4. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 5. CDMA

  CDMA, code division multiple access, teknik för att genom märkning med koder åstadkomma isolation mellan radioförbindelser.
 6. FDMA

  FDMA, frequency division multiple access, frekvensmultiplex, teknik för att isolera radioförbindelser från varandra genom tilldelning av olika frekvensluckor.
 7. GPRS

  GPRS, general packet radio service, tjänst inom digital mobiltelefoni.

 8. TDMA

  TDMA, time division multiple access, teknik för att isolera radioförbindelser från varandra genom tilldelning av olika tidsluckor i en tidsram som upprepas kontinuerligt; liknar tidsmultiplex.
 9. SRAM

  SRAM, static random access memory , datorminne i form av en integrerad krets med snabb åtkomsttid men högre kostnad än motsvarande DRAM.
 10. Hereditas

  Hereditas, internationell, engelskspråkig vetenskaplig tidskrift med bred genetisk inriktning, utgiven sedan 1920 av Mendelska Sällskapet i Lund.