1. ilmenit

  ilmenit, titanjärn, svart mineral med sammansättningen FeTiO3.

 2. diorit

  diorit (till grekiska diorizō ’avgränsa’, ’urskilja’, med syftning på att vissa beståndsdelar i bergarten ansågs skarpt skilja sig från varandra), mörkgrå till gråsvart, intermediär magmatisk djupbergart med grov- till medelkornig, massformig textur.
 3. anortosit

  anortosit, magmatisk, oftast grovkristallin bergart, som huvudsakligen består av plagioklas (mestadels andesin–labrador).
 4. korund

  korund, mineral med sammansättningen Al 2O 3 (aluminiumoxid).
 5. svin

  svin, tamsvin, domesticerade former av vildsvin.

 6. jordarter

  jordarter, naturligt bildade avlagringar med lös struktur, dvs. utan sammanhållande kemiska bindningar mellan de fasta partiklarna.
 7. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 8. fotosyntes

  fotosyntes, den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi.