1. greisen

  greisen, granitisk bergart som omvandlats av heta lösningar i slutfasen av kristallisationen.
 2. ilmenit

  ilmenit, titanjärn, svart mineral med sammansättningen FeTiO3.

 3. anortosit

  anortosit, magmatisk, oftast grovkristallin bergart, som huvudsakligen består av plagioklas (mestadels andesin–labrador).
 4. svin

  svin, tamsvin, domesticerade former av vildsvin.

 5. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 6. jordarter

  jordarter, naturligt bildade avlagringar med lös struktur, dvs. utan sammanhållande kemiska bindningar mellan de fasta partiklarna.
 7. fotosyntes

  fotosyntes, den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi.