1. acetaldehyd

  acetaldehyd, etanal, CH 3CHO, färglös, vattenlöslig, brännbar vätska med låg kokpunkt (21 °C), irriterande på andningsvägar och hud.
 2. acetaldehyd

  ace`taldehyd subst. ~en ~er ORDLED: acet--al-de-hyd-en
  Svensk ordbok
 3. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C 2H 5OH, etylalkohol, alkohol, ( vin) sprit, den mest kända av alla alkoholer.
 4. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 5. ättiksyra

  ättiksyra, isättika, metankarboxylsyra, CH 3COOH, färglös vätska med stickande lukt, smältpunkt 16,6 °C, blandbar med vatten i alla proportioner.
 6. butan

  butan, n-butan (normalbutan), CH 3CH 2CH 2CH 3, färglös, brännbar gas, som förvätskas vid −0,3 °C.
 7. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 8. kolmonoxid

  kolmonoxid, i dagligt tal koloxid, CO, en mycket giftig, brännbar gas utan färg, lukt och smak.
 9. para-

  para-, par-, förled med betydelsen ’vid’, ’längs med’, ’mot’, ’bortom’ m.m., t.ex. paranormal ’som är utanför det normala’.
 10. palladium

  palladium, grundämne, ädelmetall i periodiska systemets grupp 10, kemiskt tecken Pd.