1. dehydrogenaser

  dehydrogenaser, enzymer som påskyndar borttagandet av väteatomer (oxidation) från ämnesomsättningsprodukter.
 2. aldehyder

  aldehyder, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av aldehydgruppen, –CHO, vilken är direkt bunden till en annan kolatom eller till en väteatom (formaldehyd, H2CO).

 3. grå bläcksvamp

  grå bläcksvamp, Copriniopsis atramentaria, art i basidsvampsordningen Agaricales.
 4. platinametaller

  platinametaller, samlingsnamn för rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium och platina.
 5. aldolkondensation

  aldolkondensation, kemisk reaktion där två molekyler av en aldehyd reagerar under bildning av en dimer, en aldol ( aldehydalkoh ol).
 6. addition

  addition, kemisk reaktionstyp där ett omättat bindningssystem helt eller delvis mättas genom reaktion med två identiska eller olika fragment av en molekyl.

 7. bläcksvampar

  bläcksvampar, arter hattsvampar i släktena Coprinus ( Agaricaceae), Coprinellus, Copriniopsis och Parasola ( Psathyrellaceae) i basidsvampsordningen Agaricales.
 8. meta-

  meta-, i kemin a) förled i namn på ofullständigt hydratiserade syror, t.ex. metaborsyra och metafosforsyra; b) förled som anger 1,3-ställning i disubstitutionsderivat av bensen, t.ex. meta-dibrombensen som namn på 1,3-dibrombensen; c) förled som markerar ett ämnes nära samband med ett annat, t.ex. metaldehyd för acetaldehydens tetramer, metakrylsyra för metylakrylsyra.
 9. alkoholomsättning

  alkoholomsättning, omvandlingen i kroppen av alkohol ( etanol eller metanol) till koldioxid och vatten.
 10. Hermann von Fehling

  Fehling, Hermann von, 1812–83, tysk kemist, professor i Stuttgart från 1839.