1. aldolkondensation

  aldolkondensation, kemisk reaktion där två molekyler av en aldehyd reagerar under bildning av en dimer, en aldol ( aldehydalkoh ol).
 2. Wackerprocessen

  Wackerprocessen, kemisk process för framställning av acetaldehyd, utvecklad vid Wacker-Chemie i Tyskland i början av 1960-talet.
 3. Hermann von Fehling

  Fehling, Hermann von, 1812–83, tysk kemist, professor i Stuttgart från 1839.
 4. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C 2H 5OH, etylalkohol, alkohol, ( vin) sprit, den mest kända av alla alkoholer.
 5. bläcksvampar

  bläcksvampar, arter hattsvampar i släktena Coprinus ( Agaricaceae), Coprinellus, Copriniopsis och Parasola ( Psathyrellaceae) i basidsvampsordningen Agaricales.
 6. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 7. alkohol

  alkohol är ett kemiskt ämne som finns i öl, vin och spritdrycker.

 8. meta-

  meta-, i kemin a) förled i namn på ofullständigt hydratiserade syror, t.ex. metaborsyra och metafosforsyra; b) förled som anger 1,3-ställning i disubstitutionsderivat av bensen, t.ex. meta-dibrombensen som namn på 1,3-dibrombensen; c) förled som markerar ett ämnes nära samband med ett annat, t.ex. metaldehyd för acetaldehydens tetramer, metakrylsyra för metylakrylsyra.
 9. butan

  butan, n-butan (normalbutan), CH 3CH 2CH 2CH 3, färglös, brännbar gas, som förvätskas vid −0,3 °C.
 10. alkoholomsättning

  alkoholomsättning, omvandlingen i kroppen av alkohol ( etanol eller metanol) till koldioxid och vatten.