1. THIQ

  THIQ, tetrahydroisoquinoline, tetrahydroisokinolin, substans som kan bildas i hjärnan vid missbruk av alkohol eller opiater.
 2. para-

  para-, par-, förled med betydelsen ’vid’, ’längs med’, ’mot’, ’bortom’ m.m., t.ex. paranormal ’som är utanför det normala’.
 3. vinjäst

  vinjäst, utan direkt syftning på någon särskild art all jäst som förjäser frukt- eller bärmust till vin.
 4. ättiksyra

  ättiksyra, isättika, metankarboxylsyra, CH 3COOH, färglös vätska med stickande lukt, smältpunkt 16,6 °C, blandbar med vatten i alla proportioner.
 5. vanadin

  vanadin, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5 (vanadingruppen), besläktat med niob och tantal, kemiskt tecken V.
 6. Adolphe Wurtz

  Wurtz, Charles Adolphe, 1817–84, fransk kemist, professor vid École de médecine i Paris 1853–74 och vid Sorbonne från 1874.
 7. aldehyder

  aldehyder, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av aldehydgruppen, –CHO, vilken är direkt bunden till en annan kolatom eller till en väteatom (formaldehyd, H2CO).

 8. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 9. syre

  syre, oxygen, gasformigt grundämne hörande till syregruppen (kalkogenerna) i periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken O, som syrgas O2.
 10. kemisk industri

  kemisk industri, i vid mening all industri baserad på kemiska processer (kemisk processindustri eller kemibaserad industri), till skillnad från mekaniska.