1. paracetamol

  paracetamol, N-acetyl- p-aminofen, acetaminofen, läkemedel med smärtstillande och febernedsättande verkan.
 2. karbider

  karbider är kemiska föreningar mellan kol och ett annat grundämne.
 3. Gustaf Dalén

  Dalén, Gustaf, född 30 november 1869, död 9 december 1937, uppfinnare och industriman.
 4. Titan

  Titan, Saturnus VI, solsystemets näst största måne och den överlägset största av planeten Saturnus månar, upptäckt 1655 av Christiaan Huygens.
 5. cellvägg

  cellvägg, stödjande och skyddande skikt runt cellen utanför cellmembranet hos växter samt hos de flesta bakterier och svampar.
 6. Linus Pauling

  Pauling, Linus, född 28 februari 1901, död 19 augusti 1994, amerikansk kemist och mottagare av Nobels kemipris (1954) respektive fredspris (1963 för 1962).

 7. KemaNobel

  KemaNobel, till 1984 moderbolag i Sveriges största kemikoncern, som detta år förvärvades av Penserägda AB Bofors och integrerades i nya Nobel Industrier.
 8. tholiner

  tholiner,, grupp fasta organiska föreningar vilka bildas vid bestrålning av enkla molekyler med energirika partiklar och UV-ljus.
 9. dyksystem

  dyksystem , anläggning för yrkesmässig dykning.
 10. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).