1. acetylen

  acetylen är ett annat namn på etyn.

 2. alkyner

  alkyner är kolväten som innehåller minst en trippelbindning.

 3. etyn

  etyn är ett kolväte som består av två väteatomer och två kolatomer med en trippelbindning mellan kolatomerna. Ett annat ord för etyn är acetylen.

 4. svetsning

  svetsning är ett sätt att foga samman material.
 5. karbider

  karbider är kemiska föreningar mellan kol och ett annat grundämne.
 6. trippelbindning

  trippelbindning är när tre elektronpar binder samman två atomer i en molekyl.