1. acetylen

  acetyleʹn, trivialnamn på etyn.

 2. acetyl

  acetyl, acetylgrupp, den gruppering atomer som har strukturformeln CH3CO– och som ingår i t.ex. ättiksyra, CH3CO–OH, acetofenon, CH3CO–C6H5, och aceton, CH3CO–CH3.

 3. acetylen-syrgasskärning

  acetylen-syrgasskärning, skärning i stål och vissa andra metaller genom att materialet upphettas lokalt med hjälp av acetylengas och förbränns med syrgas.
 4. acetylgrupp

  acetylgrupp, se acetyl.
 5. acetylid

  acetylid, salt av acetylen, detsamma som acetylenid.
 6. gasbränsle

  gasbränsle, energirik och brännbar substans som befinner sig i gasform vid normalt lufttryck och normal temperatur.
 7. acetylensvetsning

  acetylensvetsning, acetylen-syrgassvetsning, svetsning med en låga där acetylengas förbränns med syrgas, se gassvetsning.
 8. acetylenid

  acetylenid, acetylid, salt av acetylen.
 9. gasskärning

  gasskärning, skärning av metaller med syrgas, varvid metallen oxideras och oxidsmältan sprutas bort av gasströmmen.
 10. dissousgas

  dissousgas (av franska dissous ’upplöst’, av dissoudre ’upplösa’), acetylengas löst i aceton; se acetylen.