1. acylgrupp

  acylgrupp, atomgruppering med den generella formeln RCO–, där R är en godtycklig organisk grupp.

 2. skärbrännare

  skärbrännare, verktyg för gasskärning av metaller, utformat med handtag, reglerrattar för inställning av acetylen- och syrgasflöde och munstycke.
 3. termisk bearbetning

  termisk bearbetning, bearbetning av ämnen i plåt i olika tjocklekar med hjälp av värme.
 4. glyoxylatcykeln

  glyoxylatcykeln, metaboliskt förlopp i växter, speciellt i groende frön med fett som upplagsnäring.
 5. acenaften

  acenaften, C 12H 10, ett kristallint aromatiskt kolväte, besläktat med naftalen.
 6. karbidlampa

  karbidlampa, äldre typ av belysningsanordning som använts bl.a. på cyklar och bilar samt som arbetsbelysning i gruvor.
 7. Walter Reppe

  Reppe, Walter, 1892–1969, tysk kemist, från 1949 forskningschef på BASF i Ludwigshafen.
 8. koenzym A

  koenzym A, CoA, ett koenzym som fungerar som bärare av acylgrupper i cellen.
 9. svetsning

  svetsning, sammanfogningsmetod där fogytorna upphettas och smälts ihop, varvid en fast förbindelse, svets, erhålls.
 10. polyacetylen

  polyacetylen, (–CH=CH–)n, polymer av acetylen som genom oxidation eller reduktion (oegentligt kallat dopning) kan bli elektriskt ledande ämnen.