1. kitin

  kitin, en aminopolysackarid (kedjor av anhydro- N-acetylglukosamin) som tillsammans med proteiner och andra ämnen ingår i leddjurens hudskelett, kutikulan.
 2. Feodor Lynen

  Lynen, Feodor, 1911–79, tysk (västtysk) biokemist, professor vid Max-Planck-Institut für Zellchemie i München från 1953.

 3. atomabsorptionsspektrometri

  atomabsorptionsspektrometri, en instrumentell analysmetod som kan användas för kvantitativ mätning av flertalet grundämnen.
 4. Emil Erlenmeyer

  Erlenmeyer, Emil, 1825–1909, tysk kemist, professor i Heidelberg 1863–68, i München 1868–83.
 5. aceton

  aceton, 2-propanon, dimetylketon, CH 3COCH 3, en färglös, vattenlöslig, flyktig och mycket brandfarlig brännbar vätska med lukt som påminner om eter.
 6. citronsyracykeln

  citronsyracykeln, trikarboxylsyracykeln, Krebs cykel, cyklisk följd av kemiska reaktioner som utgör den slutliga gemensamma vägen för oxidativ nedbrytning av kolhydrater, fettsyror och vissa aminosyror i alla levande celler.
 7. blodgrupp

  blodgrupp, egenskap hos blodceller (ursprungligen röda blodkroppar) som innebär definierbara, biologiskt viktiga skillnader mellan individer inom en viss art.

 8. sot

  sot, i allmänt språkbruk en substans som oavsiktligt uppstår vid ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 9. paracetamol

  paracetamol, N-acetyl- p-aminofen, acetaminofen, läkemedel med smärtstillande och febernedsättande verkan.
 10. Gustaf Dalén

  Dalén, Gustaf, född 30 november 1869, död 9 december 1937, uppfinnare och industriman.