1. etyn

  etyʹn, acetylen, C2H2, H–C≡C–H, den enklaste förening som innehåller en kol-koltrippelbindning.

 2. acetylid

  acetylid, salt av acetylen, detsamma som acetylenid.
 3. acetylen-syrgasskärning

  acetylen-syrgasskärning, skärning i stål och vissa andra metaller genom att materialet upphettas lokalt med hjälp av acetylengas och förbränns med syrgas.
 4. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).

 5. Gustaf Dalén

  Dalén, Gustaf, född 30 november 1869, död 9 december 1937, uppfinnare och industriman.
 6. acetylen

  acetyle´n subst. ~en el. ~et ORDLED: acet-yl-en-en
  Svensk ordbok
 7. acetonitril

  acetonitril, metylcyanid, CH 3CN, brännbar, vattenlöslig, flyktig och giftig vätska med hög dielektricitetskonstant (relativ permittivitet), som framställs ur acetylen och ammoniak samt som biprodukt vid framställning av akrylnitril.
 8. Titan

  Titan, Saturnus VI, solsystemets näst största måne och den överlägset största av planeten Saturnus månar, upptäckt 1655 av Christiaan Huygens.
 9. acylgrupp

  acylgrupp, atomgruppering med den generella formeln RCO–, där R är en godtycklig organisk grupp.

 10. kitin

  kitin, en aminopolysackarid (kedjor av anhydro- N-acetylglukosamin) som tillsammans med proteiner och andra ämnen ingår i leddjurens hudskelett, kutikulan.