1. kalcium

  kalcium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 2, alkaliska jordartsmetallerna, kemiskt tecken Ca.
 2. koenzym A

  koenzym A, CoA, ett koenzym som fungerar som bärare av acylgrupper i cellen.
 3. alkyner

  alkyner, acetylenkolväten, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n − 2, karakteriserad av närvaron av en kol-koltrippelbindning i en rak eller grenad kolvätekedja.
 4. svetsning

  svetsning är ett sätt att foga samman material.
 5. dyksystem

  dyksystem , anläggning för yrkesmässig dykning.
 6. acetylensvetsning

  acetylensvetsning, acetylen-syrgassvetsning, svetsning med en låga där acetylengas förbränns med syrgas, se gassvetsning.
 7. acetylenid

  acetylenid, acetylid, salt av acetylen.
 8. gasskärning

  gasskärning, skärning av metaller med syrgas, varvid metallen oxideras och oxidsmältan sprutas bort av gasströmmen.
 9. dissousgas

  dissousgas (av franska dissous ’upplöst’, av dissoudre ’upplösa’), acetylengas löst i aceton; se acetylen.
 10. skärbrännare

  skärbrännare, verktyg för gasskärning av metaller, utformat med handtag, reglerrattar för inställning av acetylen- och syrgasflöde och munstycke.