1. skärbrännare

  skärbrännare, verktyg för gasskärning av metaller, utformat med handtag, reglerrattar för inställning av acetylen- och syrgasflöde och munstycke.
 2. termisk bearbetning

  termisk bearbetning, bearbetning av ämnen i plåt i olika tjocklekar med hjälp av värme.
 3. glyoxylatcykeln

  glyoxylatcykeln, metaboliskt förlopp i växter, speciellt i groende frön med fett som upplagsnäring.
 4. karbidlampa

  karbidlampa, äldre typ av belysningsanordning som använts bl.a. på cyklar och bilar samt som arbetsbelysning i gruvor.
 5. acenaften

  acenaften, C 12H 10, ett kristallint aromatiskt kolväte, besläktat med naftalen.
 6. Walter Reppe

  Reppe, Walter, 1892–1969, tysk kemist, från 1949 forskningschef på BASF i Ludwigshafen.
 7. trippelbindning

  trippelbindning, kemisk bindning mellan två atomer som uppkommer genom att dessa delar tre elektronpar.

 8. polyacetylen

  polyacetylen, (–CH=CH–)n, polymer av acetylen som genom oxidation eller reduktion (oegentligt kallat dopning) kan bli elektriskt ledande ämnen.

 9. gasackumulator

  gasackumulator, stålbehållare av cylinder- eller flasktyp för förvaring av gas.
 10. gassvetsning

  gassvetsning, acetylensvetsning, metod att sammanfoga metalldelar (främst stål), där värmen erhålls genom förbränning av acetylen och syrgas.