1. dyksystem

  dyksystem , anläggning för yrkesmässig dykning.
 2. KemaNobel

  KemaNobel, till 1984 moderbolag i Sveriges största kemikoncern, som detta år förvärvades av Penserägda AB Bofors och integrerades i nya Nobel Industrier.
 3. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 4. tholiner

  tholiner,, grupp fasta organiska föreningar vilka bildas vid bestrålning av enkla molekyler med energirika partiklar och UV-ljus.
 5. Pluto

  Pluto, symbol ♇, småplanet nr 134 340, himlakropp i planetsystemets yttre delar och en av de största dvärgplaneterna.
 6. kemisk industri

  kemisk industri, i vid mening all industri baserad på kemiska processer (kemisk processindustri eller kemibaserad industri), till skillnad från mekaniska.
 7. litium

  litium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna; kemiskt tecken Li.
 8. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 9. etyn

  ety´n subst. ~et ORDLED: etyn-et
  Svensk ordbok