1. Treo

  Treo ®, handelsnamn på en kombination av det smärtstillande och febernedsättande läkemedlet acetylsalicylsyra och koffein.
 2. smärtstillande medel

  smärtstillande medel, analgetika, läkemedel som kan lindra eller upphäva smärta.
 3. kodein

  kodein, metylmorfin, ett centralt verkande smärtstillande medel, analgetikum, som åtminstone delvis utövar sin effekt efter omvandling till morfin.

 4. ättiksyraanhydrid

  ättiksyraanhydrid, (CH 3CO) 2O, färglös vätska med stickande lukt, kokpunkt 139 °C. Ättiksyraanhydrid är en viktig industriell mellanprodukt som bl.a. används vid framställning av cellulosaacetat och acetylsalicylsyra.
 5. feber

  feber, förhöjd kroppstemperatur som vanligen definieras som en högsta dygnstemperatur överstigande 38,2 °C uppmätt i ändtarmen eller 37,8 °C uppmätt i munhålan eller armhålan.

 6. prostaglandiner

  prostaglandiner, PG, lipider som förekommer naturligt i alla vävnader hos däggdjur och som har lokala reglerfunktioner i många organ.
 7. magsårssjukdom

  magsårssjukdom, magsår, slemhinnesår i magsäck (ulcus ventriculi) eller tolvfingertarm (ulcus duodeni).

 8. Albyl

  Albyl ®, läkemedel, varumärkesnamn för acetylsalicylsyra.
 9. arakidonsyra

  arakidonsyra, fleromättad fettsyra som förekommer framför allt hos djur.
 10. tromboxaner

  tromboxaner, TX , substanser som är närbesläktade med prostaglandinerna och som bildas från arakidonsyra och andra fleromättade fettsyror genom inverkan av enzymerna cyklooxygenas och tromboxansyntas.