1. smärtstillande medel

  smärtstillande medel, analgetika, läkemedel som kan lindra eller upphäva smärta.
 2. cyklooxygenaser

  cyklooxygenaser, enzymer som hos människa och djur deltar i omvandlingen av vissa fleromättade fettsyror, främst arakidonsyra, till prostaglandiner och tromboxaner.
 3. mitokondriella sjukdomar

  mitokondriella sjukdomar, sjukdomar vilkas yttringar visats bero på störd funktion i cellernas mitokondrier.
 4. reumatoid artrit

  reumatoid artrit, kronisk ledgångsreumatism, RA, näst artros den vanligaste kroniska reumatiska sjukdomen.
 5. diflunisal

  diflunisal, läkemedel som har nära kemisk släktskap med acetylsalicylsyra.
 6. Magnecyl

  Magnecyl ®, handelsnamn på acetylsalicylsyra, ett läkemedel med smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande verkan.
 7. ättiksyraanhydrid

  ättiksyraanhydrid, (CH 3CO) 2O, färglös vätska med stickande lukt, kokpunkt 139 °C. Ättiksyraanhydrid är en viktig industriell mellanprodukt som bl.a. används vid framställning av cellulosaacetat och acetylsalicylsyra.
 8. comp.

  comp., compositus, benämning på läkemedel bestående av två eller flera substanser, förr ofta använd på recept.
 9. misoprostol

  misoprostol, läkemedel mot magsårssjukdom.
 10. erosiv gastrit

  erosiv gastrit (av latin erodo ’gnaga av’, ’fräta (sönder)’ och gastrit), ytlig, ofta utbredd inflammatorisk skada i magsäckens slemhinna.