1. feberkramper

  feberkramper, ett tillstånd med attacker av kortvariga (högst 15 min varande) generella kramper hos barn i åldern 1/2 till 6 år.
 2. trombocytopati

  trombocytopati, trombopati, störd trombocytfunktion vilket oftast förorsakar ökad blödningsbenägenhet.
 3. pseudoallergisk reaktion

  pseudoallergisk reaktion, en form av intoleransreaktion mot acetylsalicylsyra och andra smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel inom gruppen NSAID hos vissa personer med astma.
 4. antipyretikum

  antipyretikum, pluralis antipyretika, läkemedel med febernedsättande, vanligen också smärtstillande verkan.
 5. gastrit

  gastrit, inflammation i magsäckens slemhinna.
 6. korsreaktion

  korsreaktion, immunologisk, ofta anafylaktisk, reaktion på ett utifrån tillfört ämne (antigen).
 7. inhibitor

  inhibitor, hämmare, blockerare, inom medicinen kroppseget, i naturen bildat eller laboratorietillverkat ämne som kan ha terapeutiska eller toxiska effekter genom att hämma en fysiologisk process.
 8. Kawasakis sjukdom

  Kawasakis sjukdom, tillstånd som drabbar barn, främst i åldern 1–2 år, och som karakteriseras av en mer eller mindre generell inflammation av små eller medelstora blodkärl (vaskulit).
 9. egenvård

  egenvård, de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla och vanliga symtom, sjukdomar och skador.

 10. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (2015:315) varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur eller kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos.