1. magsårssjukdom

  magsårssjukdom, magsår, slemhinnesår i magsäck (ulcus ventriculi) eller tolvfingertarm (ulcus duodeni).

 2. cyklooxygenaser

  cyklooxygenaser, enzymer som hos människa och djur deltar i omvandlingen av vissa fleromättade fettsyror, främst arakidonsyra, till prostaglandiner och tromboxaner.
 3. reumatoid artrit

  reumatoid artrit, kronisk ledgångsreumatism, RA, näst artros den vanligaste kroniska reumatiska sjukdomen.

 4. arakidonsyra

  arakidonsyra, fleromättad fettsyra som förekommer framför allt hos djur.
 5. Albyl

  Albyl ®, läkemedel, varumärkesnamn för acetylsalicylsyra.
 6. feber

  feber, förhöjd kroppstemperatur som vanligen definieras som en högsta dygnstemperatur överstigande 38,2 °C uppmätt i ändtarmen eller 37,8 °C uppmätt i munhålan eller armhålan.

 7. Treo

  Treo ®, handelsnamn på en kombination av det smärtstillande och febernedsättande läkemedlet acetylsalicylsyra och koffein.
 8. kodein

  kodein, metylmorfin, ett centralt verkande smärtstillande medel, analgetikum, som åtminstone delvis utövar sin effekt efter omvandling till morfin.

 9. ättiksyraanhydrid

  ättiksyraanhydrid, (CH 3CO) 2O, färglös vätska med stickande lukt, kokpunkt 139 °C. Ättiksyraanhydrid är en viktig industriell mellanprodukt som bl.a. används vid framställning av cellulosaacetat och acetylsalicylsyra.
 10. tromboxaner

  tromboxaner, TX , substanser som är närbesläktade med prostaglandinerna och som bildas från arakidonsyra och andra fleromättade fettsyror genom inverkan av enzymerna cyklooxygenas och tromboxansyntas.