1. egenvård

  egenvård, de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla och vanliga symtom, sjukdomar och skador.

 2. trombocythämmare

  trombocythämmare, läkemedel som minskar aktiverade trombocyters bindning till varandra (sammanklumpning, aggregation), ofta också deras förmåga att häfta fast vid skadad vävnad (adhesion).
 3. Magnecyl

  Magnecyl ®, handelsnamn på acetylsalicylsyra, ett läkemedel med smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande verkan.
 4. mitokondriella sjukdomar

  mitokondriella sjukdomar, sjukdomar vilkas yttringar visats bero på störd funktion i cellernas mitokondrier.
 5. trombocytopati

  trombocytopati, trombopati, störd trombocytfunktion vilket oftast förorsakar ökad blödningsbenägenhet.
 6. antipyretikum

  antipyretikum, pluralis antipyretika, läkemedel med febernedsättande, vanligen också smärtstillande verkan.
 7. korsreaktion

  korsreaktion, immunologisk, ofta anafylaktisk, reaktion på ett utifrån tillfört ämne (antigen).
 8. Kawasakis sjukdom

  Kawasakis sjukdom, tillstånd som drabbar barn, främst i åldern 1–2 år, och som karakteriseras av en mer eller mindre generell inflammation av små eller medelstora blodkärl (vaskulit).
 9. smärtstillande medel

  smärtstillande medel, analgetika, läkemedel som kan lindra eller upphäva smärta.
 10. Perstorp AB

  Perstorp AB, Perstorp, en av Sveriges största kemiska industrier.