1. Trombyl

  Trombyl ®, handelsnamn på läkemedlet acetylsalicylsyra avsett att motverka bildning av blodproppar.
 2. diflunisal

  diflunisal, läkemedel som har nära kemisk släktskap med acetylsalicylsyra.
 3. comp.

  comp., compositus, benämning på läkemedel bestående av två eller flera substanser, förr ofta använd på recept.
 4. misoprostol

  misoprostol, läkemedel mot magsårssjukdom.
 5. erosiv gastrit

  erosiv gastrit (av latin erodo ’gnaga av’, ’fräta (sönder)’ och gastrit), ytlig, ofta utbredd inflammatorisk skada i magsäckens slemhinna.
 6. feberkramper

  feberkramper, ett tillstånd med attacker av kortvariga (högst 15 min varande) generella kramper hos barn i åldern 1/2 till 6 år.
 7. pseudoallergisk reaktion

  pseudoallergisk reaktion, en form av intoleransreaktion mot acetylsalicylsyra och andra smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel inom gruppen NSAID hos vissa personer med astma.
 8. gastrit

  gastrit, inflammation i magsäckens slemhinna.
 9. blödningsbenägenhet

  blödningsbenägenhet, ökad benägenhet för blödningar.
 10. purpura

  purpura (nylat., av latin purpura, se purpur), medicinsk term för tillstånd med talrika små punktformiga blödningar (petekier) i hud och slemhinnor.