1. acetylsalicylsyra

  acetylsalicylsyra, ASA (av engelska acetylsalicylic acid), läkemedelssubstans som utgörs av salicylsyra där hydroxigruppen är förestrad med ättiksyra.
 2. NSAID

  NSAID, non-steroid antiinflammatory drugs, cyklooxygenashämmare, COX-hämmare, grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkningar.
 3. paracetamol

  paracetamol, N-acetyl- p-aminofen, acetaminofen, läkemedel med smärtstillande och febernedsättande verkan.
 4. acetylsalicylsyra

  acetylsalicylsyra [-sy`l- el. -ty`l-] subst. ~n acetylsalicylsyror ORDLED: acet-yl--salic-yl-syr-an
  Svensk ordbok
 5. Trombyl

  Trombyl ®, handelsnamn på läkemedlet acetylsalicylsyra avsett att motverka bildning av blodproppar.
 6. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 7. feber

  feber, förhöjd kroppstemperatur som vanligen definieras som en högsta dygnstemperatur överstigande 38,2 °C uppmätt i ändtarmen eller 37,8 °C uppmätt i munhålan eller armhålan.

 8. prostaglandiner

  prostaglandiner, PG, lipider som förekommer naturligt i alla vävnader hos däggdjur och som har lokala reglerfunktioner i många organ.
 9. salicylsyra

  salicylsyra, 2-hydroxibensoesyra, substans med smärtlindrande, febernedsättande och svagt inflammationshämmande verkan.
 10. tromboxaner

  tromboxaner, TX , substanser som är närbesläktade med prostaglandinerna och som bildas från arakidonsyra och andra fleromättade fettsyror genom inverkan av enzymerna cyklooxygenas och tromboxansyntas.