1. angina pectoris

  angina pectoris, kärlkramp, sjukdomstillstånd i form av hopkramande smärta i bröstet, utlöst av fysisk eller psykisk anspänning (i detta fall ett symtom som kan användas som diagnos).
 2. gikt

  gikt, en sjukdom som var välkänd redan under antiken och som bl.a. beskrevs av Hippokrates.
 3. smärtstillande medel

  smärtstillande medel, analgetika, läkemedel som kan lindra eller upphäva smärta.
 4. feber

  feber, förhöjd kroppstemperatur som vanligen definieras som en högsta dygnstemperatur överstigande 38,2 °C uppmätt i ändtarmen eller 37,8 °C uppmätt i munhålan eller armhålan.

 5. Aspirin

  Aspirin ®, varunamn för acetylsalicylsyra.
 6. Albyl

  Albyl ®, läkemedel, varumärkesnamn för acetylsalicylsyra.
 7. arakidonsyra

  arakidonsyra, fleromättad fettsyra som förekommer framför allt hos djur.
 8. purpura

  purpura (nylat., av latin purpura, se purpur), medicinsk term för tillstånd med talrika små punktformiga blödningar (petekier) i hud och slemhinnor.
 9. cyklooxygenaser

  cyklooxygenaser, enzymer som hos människa och djur deltar i omvandlingen av vissa fleromättade fettsyror, främst arakidonsyra, till prostaglandiner och tromboxaner.
 10. trombocythämmare

  trombocythämmare, läkemedel som minskar aktiverade trombocyters bindning till varandra (sammanklumpning, aggregation), ofta också deras förmåga att häfta fast vid skadad vävnad (adhesion).