1. purpura

  purpura (nylat., av latin purpura, se purpur), medicinsk term för tillstånd med talrika små punktformiga blödningar (petekier) i hud och slemhinnor.
 2. cyklooxygenaser

  cyklooxygenaser, enzymer som hos människa och djur deltar i omvandlingen av vissa fleromättade fettsyror, främst arakidonsyra, till prostaglandiner och tromboxaner.
 3. trombocythämmare

  trombocythämmare, läkemedel som minskar aktiverade trombocyters bindning till varandra (sammanklumpning, aggregation), ofta också deras förmåga att häfta fast vid skadad vävnad (adhesion).
 4. Perstorp AB

  Perstorp AB, Perstorp, en av Sveriges största kemiska industrier.
 5. mitokondriella sjukdomar

  mitokondriella sjukdomar, sjukdomar vilkas yttringar visats bero på störd funktion i cellernas mitokondrier.
 6. reumatoid artrit

  reumatoid artrit, kronisk ledgångsreumatism, RA, näst artros den vanligaste kroniska reumatiska sjukdomen.
 7. diflunisal

  diflunisal, läkemedel som har nära kemisk släktskap med acetylsalicylsyra.
 8. Magnecyl

  Magnecyl ®, handelsnamn på acetylsalicylsyra, ett läkemedel med smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande verkan.
 9. ättiksyraanhydrid

  ättiksyraanhydrid, (CH 3CO) 2O, färglös vätska med stickande lukt, kokpunkt 139 °C. Ättiksyraanhydrid är en viktig industriell mellanprodukt som bl.a. används vid framställning av cellulosaacetat och acetylsalicylsyra.
 10. comp.

  comp., compositus, benämning på läkemedel bestående av två eller flera substanser, förr ofta använd på recept.