1. erosiv gastrit

  erosiv gastrit (av latin erodo ’gnaga av’, ’fräta (sönder)’ och gastrit), ytlig, ofta utbredd inflammatorisk skada i magsäckens slemhinna.
 2. feberkramper

  feberkramper, ett tillstånd med attacker av kortvariga (högst 15 min varande) generella kramper hos barn i åldern 1/2 till 6 år.
 3. trombocytopati

  trombocytopati, trombopati, störd trombocytfunktion vilket oftast förorsakar ökad blödningsbenägenhet.
 4. pseudoallergisk reaktion

  pseudoallergisk reaktion, en form av intoleransreaktion mot acetylsalicylsyra och andra smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel inom gruppen NSAID hos vissa personer med astma.
 5. antipyretikum

  antipyretikum, pluralis antipyretika, läkemedel med febernedsättande, vanligen också smärtstillande verkan.
 6. gastrit

  gastrit, inflammation i magsäckens slemhinna.
 7. korsreaktion

  korsreaktion, immunologisk, ofta anafylaktisk, reaktion på ett utifrån tillfört ämne (antigen).
 8. blödningsbenägenhet

  blödningsbenägenhet, ökad benägenhet för blödningar.
 9. inhibitor

  inhibitor, hämmare, blockerare, inom medicinen kroppseget, i naturen bildat eller laboratorietillverkat ämne som kan ha terapeutiska eller toxiska effekter genom att hämma en fysiologisk process.
 10. egenvård

  egenvård, de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla och vanliga symtom, sjukdomar och skador.