1. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 2. John R Vane

  Vane, Sir John Robert, 1927–2004, brittisk farmakolog, verksam vid The Wellcome Research Laboratories, Beckenham, England, professor i experimentell farmakologi vid Royal College of Surgeons 1961–73, därefter vid William Harvey Research Institute, Saint Bartholomew’s Hospital, London.

 3. läkemedelsindustri

  läkemedelsindustri, gren inom kemiska industri som tillverkar läkemedel.
 4. trombocythämmare

  trombocythämmare, läkemedel som minskar aktiverade trombocyters bindning till varandra (sammanklumpning, aggregation), ofta också deras förmåga att häfta fast vid skadad vävnad (adhesion).
 5. inflammation

  inflammation, i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer.
 6. blod

  blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.
 7. rygg

  rygg, hos människan bålens baksida från nackbenet ned till svansbenet.
 8. stroke

  stroke, slaganfall, sammanfattande benämning på en grupp av vanligen akut insättande sjukdomar som beror på förändringar i blodkärlen i respektive till hjärnan, ibland också på förändringar i hjärtat.
 9. migrän

  migrän, hemikrani, anfallsvis återkommande, ofta ensidig, dunkande huvudvärk som ökar i intensitet, samtidigt som illamående, kräkningar och ökad känslighet mot ljud och ljus tillkommer.
 10. syfilis

  syfilis, lues, infektionssjukdom som i allmänhet smittar genom samlag.