1. ackja

  ackja, akja , samisk släde, dragen av ren, byggd som en båt med köl, stäv, spant och bord och i varierande former.
 2. nåjd

  nåjd, samernas schaman.
 3. akja

  akja, samisk släde, se ackja.
 4. ackja

  ack`ja subst. ~n ackjor ORDLED: ackj-an
  Svensk ordbok
 5. pulka

  pulka, samisk släde, typ av ackja.
 6. rajd

  rajd, renkaravan.
 7. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

 8. ringstav

  ringstav, halvmeterlång käpp, försedd med en järnbygel, på vilken det sitter ett antal små järnringar.
 9. släde

  släde, ett fordon som i sin äldsta kända form utgjordes av en bred mede som lasten surrades på; samernas ackja anses ha utvecklats ur denna typ.
 10. gruvindustri

  gruvindustri, näringsgren som innefattar brytning och behandling av malm (mineral som innehåller brytvärd metall). För gruvbrytningens moderna teknik, se bergteknik, bergsprängning och dagbrott, för dess teknikhistoria se gruvteknik.