1. acklamation

  acklamation, mötesteknisk term som innebär att beslut fattas utan votering på basis av ja- eller nejrop från mötesdeltagarna.
 2. acklamation

  acklamation, liturgisk term för dels de bönerop församlingen sjunger i den s.k. litanian, dels de olika leden i mässans avdelningar Agnus Dei och Kyrie.
 3. acklamation

  acklamation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-klam-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. geront

  geront, medlem av den spartanska rådsförsamlingen gerusia.
 5. omröstning

  omröstning innebär att flera personer fattar ett gemensamt beslut genom att rösta.

 6. Sanctus

  Sanctus, den liturgiska acklamation, ”Helig, helig, helig...”, som nattvardsmässans prefation leder fram till.
 7. valberedning

  valberedning, kommitté som skall förbereda val genom att inför beslutande församling föreslå namn till de förtroendeposter som finns.
 8. imperator

  imperator, i antikens Rom titel som en general med imperium kunde erhålla efter en betydelsefull seger genom acklamation från soldaterna.
 9. kollektiv beslutsmetod

  kollektiv beslutsmetod, den vanligaste när beslut ska fattas gemensamt av flera.
 10. gudstjänst

  gudstjänst, sammankomst under fastställda former för att tillbe sin gud.