1. beslutsordning

  beslutsordning, form för hur beslut fattas.
 2. sammanträdesteknik

  sammanträdesteknik, regler och praxis för mötesordning och beslutsformer i statliga och kommunala organ, i frivilliga föreningar, bl.a. folkrörelserna, i företag m.fl. organisationer.

 3. riksdagen

  riksdagen, Sveriges folkrepresentation.

 4. exklamation

  exklamation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ex-klam-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. proklamera

  proklame´ra verb ~de ~t ORDLED: pro-klam-er-ar SUBST.: proklamerande, proklamering; proklamation
  Svensk ordbok
 6. reklamera

  reklame´ra verb ~de ~t ORDLED: re-klam-er-ar SUBST.: reklamerande, reklamering; reklamation (till 1 och 2)
  Svensk ordbok