1. ackord

  ackord kallas det i musiken när man låter flera toner klinga tillsammans.

 2. ackord

  ackord är i allmänt språkbruk detsamma som ackordslön.
 3. ackord

  ackord, tjänsteköp, en förr tillämpad överlåtelse av tjänst eller ämbete mot ersättning i enlighet med privaträttsligt upprättat kontrakt.
 4. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 5. offentligt ackord

  offentligt ackord, form av ackord.
 6. brutet ackord

  brutet ackord, musikterm som anger att tonerna i ett ackord, i stället för att spelas samtidigt, skall spelas i följd, en och en eller gruppvis.
 7. förminskade ackord

  förminskade ackord, samklanger i tonal musik som innehåller ett förminskat intervall.
 8. ackord

  ackord [-å´rd] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-kord-et
  Svensk ordbok
 9. tvångsackord

  tvångsackord, detsamma som offentligt ackord.
 10. klang

  klang, ljudet av en komplex ton, vilken är uppbyggd av ett ackord av samtidigt ljudande, nästan eller helt harmoniska deltoner, dvs. med frekvenser som bildar en harmonisk serie.