1. ackordsymbol

  ackordsymbol, beteckning av ackord med symbol i stället för med noter.
 2. ackordslön

  ackordslön, eller ackord, betyder att man får lön efter hur mycket man presterar när man jobbar, se lön.
 3. Ackordscentralen

  Ackordscentralen, AC, stiftelse vars ändamål är att utan eget vinstintresse bl.a. biträda företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem i samband med t.ex. företagsrekonstruktioner.
 4. ackordsarbete

  ackordsarbete [-å`rds-] subst. ~t ~n ORDLED: ac-kords--arbet-et
  Svensk ordbok
 5. ackordshets

  ackordshets [-å`rds-] subst. ~en ORDLED: ac-kords--hets-en
  Svensk ordbok
 6. ackordssättning

  ackordssättning el. ackordsättning [-å`rd(s)-] subst. ~en ~ar ORDLED: ac-kord(s)--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 7. ackordslön

  ackordslön [-å`rds-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-kords--lön-en
  Svensk ordbok
 8. ackord

  ackord kallas det i musiken när man låter flera toner klinga tillsammans.

 9. klang

  klang, ljudet av en komplex ton, vilken är uppbyggd av ett ackord av samtidigt ljudande, nästan eller helt harmoniska deltoner, dvs. med frekvenser som bildar en harmonisk serie.
 10. förminskade ackord

  förminskade ackord, samklanger i tonal musik som innehåller ett förminskat intervall.