1. kadens

  kadens, kortare formelartad ackordföljd som avslutar ett flerstämmigt musikaliskt förlopp.

 2. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.
 3. ackord

  ackord är i allmänt språkbruk detsamma som ackordslön.
 4. ackord

  ackord, tjänsteköp, en förr tillämpad överlåtelse av tjänst eller ämbete mot ersättning i enlighet med privaträttsligt upprättat kontrakt.
 5. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 6. offentligt ackord

  offentligt ackord, form av ackord.
 7. atonalitet

  atonalitet, en musikalisk stilbeteckning.
 8. brutet ackord

  brutet ackord, musikterm som anger att tonerna i ett ackord, i stället för att spelas samtidigt, ska spelas i följd, en och en eller gruppvis.

 9. ackord

  ackord [-å´rd] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-kord-et
  Svensk ordbok
 10. harmonik

  harmonik, samlande benämning på musikens vertikala uttryckskvaliteter.