1. add

  add, beteckning för tillagd s.k. ackordfrämmande ton i ackordsymbol, t.ex. Cmaj 7 add −5.
 2. homofoni

  homofoni, term inom musikvetenskapen.
 3. Louis Andriessen

  Andriessen, Louis, 1939–2021, nederländsk tonsättare.

 4. harmonilära

  harmonilära, läran om harmonik.
 5. bedräglig kadens

  bedräglig kadens, musikterm för en kadensform där dominantackordet inte följs av den förväntade tonikan utan av ett annat ackord.
 6. arpeggio

  arpeggio, musikterm som anger att tonerna i ett ackord ska spelas som på en harpa, det vill säga efter varandra (vanligen med början nedifrån) och inte samtidigt.

 7. bebop

  bebop, bop, stil- och epok inom jazzmusiken.
 8. funktionsanalys

  funktionsanalys, inom musiken analys av den roll en del (ton, rytmisk enhet, formdel etc.) spelar i ett större system av relationer.
 9. atonalitet

  atonalitet, en musikalisk stilbeteckning.
 10. harpa

  harpa, stränginstrument, som omfattar en mångfald varianter med olika namn.