1. ackordslön

  ackordslön, eller ackord, betyder att man får lön efter hur mycket man presterar när man jobbar, se lön.
 2. ackord

  ackord kallas det i musiken när man låter flera toner klinga tillsammans.

 3. klang

  klang är ett ljud som skapas av en sammansatt ton, som består av en grundton och flera deltoner.
 4. grundton

  grundton är den lägsta tonen i en sammansatt ton.

 5. ackord

  ackord är i allmänt språkbruk detsamma som ackordslön.
 6. grundton

  grundton kallas inom musiken den första tonen i en skala. 

 7. dragspel

  dragspel är en typ av blåsinstrument där tonen bildas av luft som pressas ur en luftlåda, en bälg.
 8. grundton

  grundton kallas inom musiken den lägsta tonen i ett treklangsackord. 

 9. moll

  moll är en typ av musikalisk tonart som ofta uppfattas som sorgsen.
 10. arpeggio

  arpeggio betyder inom musiken att tonerna i ett ackord ska spelas efter varandra och inte samtidigt.