1. mandolin

  mandolin är ett stränginstrument, närmare bestämt ett knäppinstrument.
 2. dur

  dur är en typ av musikalisk tonart som ofta uppfattas som glad.
 3. riff

  riff är en kort musikalisk fras, antingen en melodislinga eller en ackordföljd, som spelas flera gånger. 

 4. ters

  ters är inom musiken avståndet från en ton till den tredje tonen uppåt eller nedåt i en skala. 

 5. treklang

  treklang är ett ackord med tre toner som klingar samtidigt. 

 6. efterslag

  efterslag är en eller flera avslutande toner i en musikalisk utsmyckning.
 7. stick

  stick är inom musiken en del av en låt som skiljer sig från versen och refrängen. 

 8. kvint

  kvint är inom musiken avståndet från en ton till den femte tonen uppåt eller nedåt i en skala. 

 9. blues

  blues är en musikform som utvecklades av svarta artister i södra USA.