1. ackordslön

  ackordslön, ackord, löneform, huvudsakligen förekommande inom industrin, där lönens storlek är beroende av den enskilde arbetarens eller det enskilda arbetslagets arbetsprestationer, genom en i förväg avtalad ersättning.
 2. ackord

  ackord, samklang, i vid mening samtidigt klingande toner.

 3. ackordsymbol

  ackordsymbol, beteckning av ackord med symbol i stället för med noter.
 4. Ackordscentralen

  Ackordscentralen, AC, stiftelse vars ändamål är att utan eget vinstintresse bl.a. biträda företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem i samband med t.ex. företagsrekonstruktioner.
 5. klang

  klang, ljudet av en komplex ton, vilken är uppbyggd av ett ackord av samtidigt ljudande, nästan eller helt harmoniska deltoner, dvs. med frekvenser som bildar en harmonisk serie.
 6. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.

 7. ackord

  ackord, tjänsteköp, en förr tillämpad överlåtelse av tjänst eller ämbete mot ersättning i enlighet med privaträttsligt upprättat kontrakt.
 8. klangfärg

  klangfärg, egenskap hos en klang, som gör att den kan låta annorlunda än andra klanger med samma tonhöjd och tonstyrka.

 9. musikvetenskap

  musikvetenskap, den vetenskapliga disciplin som har musik som forskningsområde.
 10. harmoni

  harmoni, regelbundenhet och balans i förhållandet mellan delarna i bildkonstverk, arkitektur, konsthantverk och design, även mellan färgerna (färgharmoni) samt beträffande helheten.