1. skuldsanering

  skuldsanering, förfarande varigenom någon genom frivilligt eller tvångsvis genomfört avtal med sina fordringsägare, t.ex. om nedsättning av skulderna eller ränteeftergift, får möjlighet att befria sig från sina skulder och därmed sanera sin ekonomi.
 2. homofoni

  homofoni, term inom musikvetenskapen.
 3. harmoni

  harmoni, regelbundenhet och balans i förhållandet mellan delarna i bildkonstverk, arkitektur, konsthantverk och design, även mellan färgerna (färgharmoni) samt beträffande helheten.

 4. atonalitet

  atonalitet, en musikalisk stilbeteckning.
 5. harpa

  harpa, stränginstrument, som omfattar en mångfald varianter med olika namn.
 6. kvalitetsteknik

  kvalitetsteknik, metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring av kvalitet på varor och tjänster.

 7. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 8. ackord

  ackord, löneform, se ackordslön.
 9. grundton

  grundton, i tonal musik första tonen i det systematiserade tonförråd som kallas skala.

 10. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.