1. försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning

  försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, brott som begås av en gäldenär som vid konkurs, vid skuldsanering enligt skuldsaneringslagen eller vid förhandling om offentligt ackord uppsåtligen eller av grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppger obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift.
 2. Josefine Cronholm

  Cronholm, Josefine, född 1971, sångerska och kompositör.

 3. förmyndarräfsten

  förmyndarräfsten, den uppgörelse med den aristokratiska förmyndarregeringen (1660–72) som genomfördes av Karl XI och männen kring honom med början 1675, då en undersökning av förmyndarnas finansförvaltning inleddes.
 4. Mike Stern

  Stern, Mike, egentligen Michael Sedgwickfödd 1953, amerikansk jazzmusiker (gitarrist).

 5. färg

  färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning.

 6. interpretation

  interpretation, filosofisk, logisk, humanvetenskaplig och estetisk term som används i ett flertal olika men delvis besläktade betydelser.
 7. funktionsanalys

  funktionsanalys, inom musiken analys av den roll en del (ton, rytmisk enhet, formdel etc.) spelar i ett större system av relationer.