1. offentligt ackord

  offentligt ackord, form av ackord.
 2. brutet ackord

  brutet ackord, musikterm som anger att tonerna i ett ackord, i stället för att spelas samtidigt, ska spelas i följd, en och en eller gruppvis.

 3. förminskade ackord

  förminskade ackord, samklanger i tonal musik som innehåller ett förminskat intervall.
 4. barré

  barré, spelteknisk term främst för gitarr.
 5. tremolo

  tremolo, i instrumentalmusik, särskilt på stråkinstrument och mandolin, en ihållande snabb upprepning av en och samma ton eller av tonerna i ett ackord.
 6. kadens

  kadens, kortare formelartad ackordföljd som avslutar ett flerstämmigt musikaliskt förlopp.

 7. monodi

  monodi, benämning på framför allt den speciella typ av solosång som lanserades omkring 1600 i Italien.
 8. otillbörligt gynnande av borgenärer

  otillbörligt gynnande av borgenärer, brott som begås av gäldenär på obestånd och som uppsåtligen gynnar vissa borgenärer framför andra.
 9. Mats Berggren

  Berggren, Mats, född 1957, författare.

 10. bebop

  bebop, bop, stil- och epok inom jazzmusiken.