1. mekaniska musikinstrument

  mekaniska musikinstrument, musikautomater, instrument som är mer eller mindre självspelande.

 2. Jean-Philippe Rameau

  Rameau, Jean-Philippe, döpt 25 september 1683, död 12 september 1764, fransk tonsättare och musikteoretiker.
 3. harmonilära

  harmonilära, läran om harmonik.
 4. tremolo

  tremolo, i instrumentalmusik, särskilt på stråkinstrument och mandolin, en ihållande snabb upprepning av en och samma ton eller av tonerna i ett ackord.
 5. Alban Berg

  Berg, Alban, född 9 februari 1885, död 24 december 1935, österrikisk tonsättare, jämsides med Webern och Schönberg den viktigaste medlemmen i den s.k. andra eller nya Wienskolan.
 6. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 7. växelton

  växelton, återgångston , musikterm för en på obetonad plats införd utvikning ett tonsteg uppåt eller nedåt från en given ton i en melodi eller ett ackord, varpå den melodiska rörelsen genast återgår till ursprungstonen.
 8. kakofoni

  kakofoni, missljud, disharmoni.
 9. tvångsackord

  tvångsackord, detsamma som offentligt ackord.
 10. tonnamn

  tonnamn, musikterm.