1. ackordslön

  ackordslön, ackord, löneform, huvudsakligen förekommande inom industrin, där lönens storlek är beroende av den enskilde arbetarens eller det enskilda arbetslagets arbetsprestationer, genom en i förväg avtalad ersättning.
 2. lön

  lön är den betalning man får när man är anställd och utför ett arbete.

 3. prestationslön

  prestationslön, lön beroende av arbetsresultat, t.ex. ackordslön.
 4. LKAB-konflikten

  LKAB-konflikten, en olovlig facklig stridsåtgärd, inledd 9 december 1969 med en sittstrejk som utlösts av missnöje med ackordslönerna vid LKAB:s Leveäniemigruvan i Svappavaara.

 5. tidlön

  tidlön, lönesystem som innebär att arbetet avlönas per tidsenhet (t.ex. per timme, dag, vecka eller månad) och inte, som vid ackordslön, efter resultat.
 6. ackordslön

  ackordslön [-å`rds-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-kords--lön-en
  Svensk ordbok
 7. ackord

  ackord är i allmänt språkbruk detsamma som ackordslön.
 8. rationalisering

  rationalisering betyder att man försöker få ett företag eller någon annan verksamhet mer effektiv.
 9. tidlön

  ti`dlön subst. ~en ORDLED: tid--lön-en
  Svensk ordbok
 10. månadslön

  må`nadslön subst. ~en ~er ORDLED: mån-ads--lön-en
  Svensk ordbok