1. ackordssättning

    ackordssättning el. ackordsättning [-å`rd(s)-] subst. ~en ~ar ORDLED: ac-kord(s)--sätt-ning-en
    Svensk ordbok
  2. rationalisering

    rationalisering, samlingsterm för åtgärder som sätts in för att effektivisera en verksamhet, antingen genom att producera mer med givna resurser eller genom att minska resursåtgången för ett givet resultat.