1. kumulation

  kumulation, inom medicinen successiv anhopning av läkemedel eller gifter i kroppen som sker så länge intagen mängd är större än den mängd som försvinner ur kroppen.
 2. profitkvot

  profitkvot, inom marxistisk ekonomi förhållandet mellan mervärdet och hela det i produktionen investerade kapitalet.
 3. jordmåner

  jordmåner, de delar av jordskorpans ytskikt som under varierande tidsrymder har påverkats av klimat och organismer.
 4. oral galvanism

  oral galvanism, uppkomsten av galvaniska strömmar i munhålan och de känsel- och smakupplevelser som dessa kan ge upphov till.
 5. landformer

  landformer, jordytans terrängformer, bildade genom ett samspel mellan uppbyggande och nedbrytande processer.
 6. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 7. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 8. Rosa Luxemburg

  Luxemburg, Rosa, född 5 mars 1871, död 15 januari 1919, polsk-tysk socialist.
 9. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 10. Liechtenstein

  Liechtenstein, stat i mellersta Europa.