1. David Ricardo

  Ricardo, David, född 18 eller 19 april 1772, död 11 september 1823, brittisk ekonom, parlamentsledamot 1819–23.
 2. Medelhavet

  Medelhavet, Europeiska medelhavet, bihav till Atlanten mellan Europa och Afrika.
 3. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 4. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 5. djuphavssediment

  djuphavssediment, pelagiska sediment , marina sediment bestående av rester av organismer som producerats främst i eller nära havsytan, av mineral och bergartsfragment från land och vulkaner samt av substanser som bildats på avlagringsplatsen (järn- och mangannoduler, fosforiter, zeoliter etc.).
 6. kol

  kol, brännbar, lagrad bergart som huvudsakligen består av mer eller mindre omvandlade växtrester samt en mindre andel oorganiskt material (organogen bergart).
 7. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 8. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 9. ackumulera

  ackumule´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-kumul-er-ar SUBST.: ackumulerande, ackumulering; ackumulation
  Svensk ordbok